Brug for hjælp?

Herunder har vi samlet ofte stillede spørgsmål. Hvis nedenstående ikke besvarer dit spørgsmål, eller hvis du har behov for yderligere hjælp vedrørende e-samtykke, bedes du kontakte det institut, som er involveret i dit samtykke.

Accepter samtykke

Du finder dine afventende samtykker på forsiden under fanen “Afventer”. Klik på “Gå til samtykke” på det samtykke du ønsker at acceptere. Du kommer nu ind på en ny side, hvor du finder flere detaljer om samtykket, som du skal læse igennem. Nederst på siden kan du trykke på enten “Afvis” eller “Accepter”. Tryk på “Accepter”. Samtykket er nu aktivt og ligger under fanen “Aktive” på forsiden.

Hvis du har modtaget en mail fra ejendomsmægler med en aktiveringskode, vil dette samtykke ikke ligge under “Afventer”. Du skal i stedet aktivere og godkende samtykket ved at klikke på ”Klik her” under dit navn. Her indtaster du den aktiveringskode du har modtaget i mailen og dit telefonnummer. Herefter kan du afvise eller acceptere samtykket. Hvis du accepterer samtykket, flyttes det til fanen ”Aktive” på forsiden.

Afvis samtykke

Du finder dine afventende samtykker på forsiden under fanen “Afventer”. Klik på “Gå til samtykke” på det samtykke du ønsker at acceptere. Du kommer nu ind på en ny side, hvor du finder flere detaljer om samtykket, som du skal læse igennem. Nederst på siden kan du trykke på enten “Afvis” eller “Accepter”. Tryk på “Afvis”. Samtykket er nu aktivt og ligger under fanen “Aktive” på forsiden.

Tilbagetræk samtykke

Du finder dine aktive samtykker under fanen “Aktive”. Klik på “Gå til samtykke” på det samtykke du ønsker at trække tilbage. Du kommer nu ind på en ny side, hvor du finder flere detaljer om samtykket. Nederst på siden kan du trykke på “tilbagekald samtykke”. Samtykket er nu tilbagetrukket og kan ikke længere bruges til det angivne formål.

Du vil fortsat kunne finde samtykket under fanen “Historiske” på forsiden.

Jeg kan ikke finde mit samtykke

 Alle dine samtykker vil være synlige i din samtykkeoversigt i enten “Afventer”, “Aktive” eller “Historiske”. Herunder er beskrevet mulige forklaringer på, hvorfor du ikke kan finde dit samtykke:

  • Hvis du har modtaget en mail fra en ejendomsmægler med en aktiveringskode, skal du aktivere og godkende samtykket ved at klikke på ”Klik her” under dit navn. Her indtaster du den aktiveringskode du har modtaget i mailen fra ejendomsmægler og dit telefonnummer. Herefter kan du  acceptere eller afvise samtykket. Hvis du accepterer samtykket, flyttes det til ”Aktive”.
  • Hvis du forventer at der er et afventende samtykke, men “Afventer” er tom og du IKKE har modtaget en mail fra ejendomsmægler med aktiveringskode, skal du kontakte parten som har informeret dig om det afventende samtykke.
  • Hvis du har godkendt et samtykke, flyttes det fra “Afventer” til “Aktive”. Du vil derfor kunne finde dit samtykke under “Aktive” i din samtykkeoversigt.
  • Hvis du ikke længere kan se dit samtykke under “Aktive”, kan det skyldes, at samtykket i mellemtiden er blevet trukket tilbage, afvist eller er udløbet. Hvis det er tilfældet, kan du se samtykket under “Historiske”.
Der ligger et samtykke under afventende samtykker, men jeg har ikke bestilt et samtykke

e-samtykke er et digitalt samtykke, som anvendes til udveksling af oplysninger om dine lån på tværs af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og ejendomsmæglere. Hvis du for nylig har været i kontakt med en ejendomsmægler eller et penge- eller realkreditinstitut vedrørende et tilbud, har de behov for dit samtykke, for at kunne rådgive dig. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt samtykket har relation til en af ovenstående parter i forbindelse med behandling af din sag, skal du kontakte den relevante part.

Hvis du ikke kender noget til det samtykke, som afventer din godkendelse, bør du afvise samtykket.

Jeg har accepteret et samtykke, men det står stadig under afventende samtykker

Hvis du som fuldmagtshaver har godkendt et samtykke på vegne af en anden person, vil samtykket blive sendt til manuel behandling hos det respektive realkreditinstitut. Samtykket vil stå i status “Afventer”, selvom du har accepteret det og vil først blive aktivt, når det er blevet behandlet af realkreditinstituttet.

Jeg har afvist eller trukket et samtykke tilbage ved en fejl. Kan samtykket genaktiveres?

Nej, samtykket kan ikke genaktiveres, hvis det er blevet afvist, tilbagekaldt eller er udløbet. Hvis du ved en fejl har afvist eller tilbagekaldt dit samtykke, skal du kontakte det institut, som har oprettet samtykket til dig, for at få oprettet et nyt samtykke. 

Hvem kan bruge mit samtykke?

Samtykket kan kun bruges af de parter, der er angivet på selve samtykket. Dit samtykke kan kun bruges til det, der specifikt står inde på samtykket.

Hvor længe gælder mit samtykke?

Du kan nederst på siden, inde på det afventende eller aktive samtykke, se, hvor længe samtykket er gyldigt. Gyldigheden af samtykket sættes af det institut, der anmoder om samtykke ved oprettelsen. Dette kan ikke ændres efterfølgende, så gyldigheden, der gælder når samtykket underskrives, forbliver den samme.

Hvordan behandles mine personoplysninger i e-samtykke?

Når du afgiver dit samtykke via samtykke.nu, behandler e-nettet dine personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige virksomhed. Den dataansvarlige virksomhed kan være dit pengeinstitut, dit realkreditinstitut, din ejendomsmægler eller din advokat.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger her eller kontakt den dataansvarlige virksomhed for nærmere oplysninger om behandlingen.